Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO)

Uw werkgever of bedrijfsarts kan een medisch onderzoek, gericht op uw werkzaamheden, aanvragen. De inhoud wordt in overleg bepaald. Ook kunnen bedrijfsarts er voor kiezen een deel van het onderzoek zelf uit te voeren en een deel, bijvoorbeeld het inspanningsonderzoek, uit te besteden aan MijnKeuring.NL

 

Specifieke keuringen 

Sommige werkzaamheden vereisen een specifieke keuring. Denk bijvoorbeeld aan werken met vervuilde grond bij bodemsaneringswerk. De eisen worden door de overheid bepaald. 

 

Keuringen bij langdurige uitval

Uw werkgever of bedrijfsarts kan bij (dreigende) langdurige uitval een gericht onderzoek aanvragen. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Tevens zijn we deskundig op het gebied van conditionele problemen, zoals chronische vermoeidheid.